Let op! geld lenen kost geld

Dienstverleningsdocument

Betaal minder

Je lening verhogen zonder veel extra te betalen?

Vraag een offerte aan en wij rekenen de voordeligste optie voor je uit.

Of neem contact op met onze specialist op het gebied van lening verhogen.

Wie zijn wij?

Op grond van de WFT zijn wij verplicht je voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie te verstrekken over de door ons gehanteerde uitgangspunten voor onze dienstverlening.

Onze gegevens
Postadres:
Postbus 21
6730 AA Otterlo

Bezoekadres:
Arnhemseweg 22-A
6731 BS Otterlo

Website:
www.krediet.nl

Emailadres:
Via e-mailadres lenen@krediet.nl kun je 7 dagen per week 24 uur per dag al jouw vragen, opmerkingen, aanvullingen of mededelingen doorgeven aan Krediet.nl. Ook kun je een e-mail sturen via ons contactformulier.

Telefoonnummer:
0318 - 88 88 88

Faxnummer:
0318 - 59 53 45

Vergunning AFM
Krediet.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer: 30137218
Vergunningsnummer Autoriteit Financiële Markten is: 12016770
Met deze vergunning mogen wij adviseren en bemiddelen in:

 • Consumptief Krediet
 • Hypothecair Krediet
 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen

Wat kunt u van ons verwachten?
Ten aanzien van bovenstaande diensten kun je van ons de volgende dienstverlening verwachten:

 • Inventariseren van jouw wensen, behoeften en jouw risicobereidheid: het vastleggen van jouw klantprofiel;
 • Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
 • Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;
 • De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
 • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
 • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Onze bereikbaarheid
Telefonisch op telefoonnummer 0318 - 88 88 88 van maandag tot en met vrijdag van 09.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Onze dienstverlening
De dienstverlening van Krediet.nl valt in het kader van de WFT onder Verkoop op Afstand. Dit houdt in dat jij als consument niet bij ons op kantoor hoeft te komen en wij niet bij jou aan huis om een overeenkomst tot stand te brengen. Bij Verkoop op Afstand heb jij als consument na afsluiten van een overeenkomst veertien dagen het recht om daarop terug te komen. Onze dienstverlening is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om jou te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers. Krediet.nl bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen jou en de met ons samenwerkende aanbieders. Met al deze aanbieders hebben wij een overeenkomst gesloten om uitsluitend te bemiddelen. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat verwachten wij van jou?
Jij mag van ons hoge eisen stellen aan onze dienstverlening, maar om dat te bereiken verwachten wij ook wat van jou. Vanzelfsprekend verwachten wij dat jij de juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is in jouw eigen belang. Wij hebben de juiste gegevens van jou nodig om goed te adviseren inzake jouw verzekeringen, hypotheek, krediet, pensioen en andere financiële zaken. Op basis van de door jou verstrekte gegevens volgt ons advies en/of beheer. Als er wijzigingen plaatsvinden in jouw persoonlijke situatie of in die van je gezin, verwachten wij van jou dat je dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende onderwerpen: adreswijziging, rekeningnummerwijziging incasso, overlijden, geboorte, burgerlijke stand (scheiding, huwelijk, samenwonen etc.), inkomsten (stijging, daling evt. relevant voor wijziging product) en lopende leningen elders. Wij verzoeken jou de gegevens van de door ons en/of de maatschappij verstrekte stukken te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden per omgaande aan ons door te geven.

Jouw persoonsgegevens
Ten behoeve van ons werk beschikken wij over uw gegevens. Ter bescherming van uw privacy hebben wij onze organisatie Krediet.nl aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder het nummer m1396896.

Betalingen
De betalingen van premie, rente en of aflossing vindt in principe maandelijks plaats via machtiging aan de bank en of verzekeraar om de gelden via automatische incasso van jouw bank- of girorekening af te laten schrijven. De afschrijving zal op een vast moment plaatsvinden en wordt vooraf aan jou bekend gemaakt door de bank en of verzekeraar. Ook wordt er gebruikgemaakt van premiebetaling van verzekeringen ineens (de eenmalig koopsom), deze premie wordt vaak meegefinancierd in de totale financiering. Uiteraard is het belangrijk dat jij tijdig betaalt. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, informeer ons dan zo snel mogelijk, zodat wij samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.

Wijze waarop wij worden beloond
Volgens de wet mogen wij voor het adviseren en bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet en dus niet rechtstreeks door de consument. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening, in de vorm van doorlopende provisie. Voor jou geldt dan ook dat jij bij het afsluiten van de lening geen aparte kosten aan ons hoeft te betalen. Als je de rente op jouw lening hebt betaald, heb je dus ook betaald voor onze dienstverlening. Krediet.nl adviseert en bemiddelt alleen in NETTO kredietbeschermingsverzekeringen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijdensrisico. Dit betekent dat Krediet.nl GEEN provisie ontvangt op deze producten. De premie die jij betaalt op de verzekering betaalt u, maandelijks of in één keer, rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. In deze kosten zitten dus geen opslagen of extra bedragen voor onze dienstverlening.

Beloning van onze medewerkers
In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. Onze medewerkers worden uitsluitend beloond op basis van een vast salaris. Er is dus geen sprake van een variabele beloning, zodat het klantbelang voorop staat. Wij sturen onze medewerkers aan op kwalificatie, integriteit, zorgvuldigheid en klanttevredenheid. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt het vaste inkomen van onze medewerkers.

Onze kosten per lead
Krediet.nl krijgt naast directe aanvragen ook leads binnen via derden. Wij hebben overeenkomsten afgesloten om tegen betaling leads af te nemen. Deze vergoeding bedraagt tussen de € 22,50 en € 35,00 exclusief BTW voor iedere lead.

Hebt je een klacht?
Uiteraard doen wij ons best jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je echter niet tevreden, dan vragen wij je dit aan ons te melden, zodat wij kunnen proberen je alsnog tevreden te stellen. Ook is het mogelijk om via onze website een klachtenformulier in te vullen en aan ons te verzenden per post of per mail. Vind je dat wij alsnog niet naar jouw tevredenheid hebben gereageerd op jouw klacht, dan kun je contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900-3552248 (10 eurocent per minuut)
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: www.kifid.nl
Kifid aansluitnummer Krediet.nl: 300.012307

Beëindiging relatie
Je hebt het recht om op elk moment de relatie met onze organisatie te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met jou te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.

Wat kun je lenen?


Over Krediet.nl

Krediet.nl heeft zeer ruime ervaring in het adviseren over krediet. Met onze vlotte werkwijze, afhandeling en goede nazorg kunt u rekenen op onze uitstekende service en het advies dat bij u past.

Onze voordelen:

 • Geen afsluitkosten of advieskosten
 • Aantrekkelijke rente
 • Onafhankelijk
 • Eén aanspreekpunt
 • Ervaren kredietspecialisten
 • Gekwalificeerde adviseurs

Heb je nog vragen?

Hoe financier ik een auto of welke lening is fiscaal aftrekbaar? Deze en al jouw andere vragen beantwoorden we graag. Neem direct contact met ons op of bekijk onze pagina met veelgestelde vragen.