Geld lenen kost geld

Privacybeleid

Privacybeleid Krediet.nl

Binnen Krediet.nl wordt veel gewerkt met persoonsgegevens die voornamelijk worden verzameld bij onze (potentiële) klanten voor het goed kunnen uitvoeren van onze advies- / bemiddelings- en beheerwerkzaamheden. Onze (potentiële) klant moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. De huidige tijd, gekenmerkt door snel opvolgende nieuwe ontwikkelingen, stelt 'andere' eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en spannen ons ervoor in dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Management speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Krediet.nl geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en legt vast hoe we de privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op onze gehele organisatie, alle processen, onderdelen, projecten, objecten en gegevensverzamelingen van Krediet.nl Dit privacybeleid van Krediet.nl is in lijn met het algemene beleid van Krediet.nl en de relevante wet- en regelgeving.

 

Wettelijke kaders voor verwerken van gegevens

Krediet.nl is verantwoordelijke voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Uitgangspunten

KREDIET.NL gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. KREDIET.NL houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. KREDIET.NL is transparant in de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Grondslag en doel

KREDIET.NL zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor duidelijk bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en rechtmatige doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een rechtmatige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie

KREDIET.NL heeft als doelstelling alleen persoonsgegevens te verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan overlegd met de betrokkene. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid

KREDIET.NL behandelt persoonsgegevens integer en vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt KREDIET.NL voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

 

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt KREDIET.NL afspraken over de eisen waar gegevenswisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. KREDIET.NL controleert deze afspraken periodiek.

 

Proportionaliteit

Inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met verwerking te dienen doel.

 

Rechten van betrokkenen

KREDIET.NL honoreert rechten van betrokkenen, waar deze niet strijdig zijn met wettelijke eisen.

 

Naleving en sancties

De naleving bestaat uit concreet toezicht op de dagelijkse praktijk, waarbij van belang is dat leidinggevenden de medewerkers aanspreken in geval van tekortkomingen. Mocht de naleving ernstig tekortschieten, dan kan KREDIET.NL de betrokken verantwoordelijke medewerker een sanctie opleggen, binnen de kaders van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke mogelijkheden.

 

Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via een interne datalocatie. De meest actuele versie van het beleid is te downloaden via onze website.

 

Aldus vastgesteld door de directie van KREDIET.NL.

Wat zeggen klanten over onze dienstverlening?

1314 Klanten beoordelen Krediet.nl met een 4.9 uit 5 op Trustpilot

Trustpilot rating

Aanvraag duurde aardig lang maar alles goed en makkelijk verlopen met duidelijke aanwijzingen

Ties Blaauw 4 dagen geleden
Trustpilot rating

Heel fijn contact, snel bereikbaar en duidelijke uitleg. Alles netjes en snel geregeld!

Jan Bogerd 25 dagen geleden
Vraag nu online je lening aan!

Profiteer nu van de laagste rente.
Vanaf 6,5% vaste rente bij Krediet.nl

Vraag direct een offerte aan Offerte aanvragen