Geld lenen kost geld

Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij?

Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie te verstrekken over de door ons gehanteerde uitgangspunten voor onze dienstverlening.

Onze gegevens

Postbus :
Baron van Nagellstraat 144
3771 LL Barneveld

Bezoekadres :
Baron van Nagellstraat 144
3771 LL Barneveld

Telefoon : 0318-888888
E-mail : lenen@krediet.nl
Website : www.krediet.nl

Vergunning AFM
Krediet.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 30137218.
Vergunningsnummer Autoriteit Financiële Markten is 12016770.
Met deze vergunning mogen wij adviseren en bemiddelen in:

  • Consumptief krediet
  • Hypothecair krediet
  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen

Wat kunt u van ons verwachten?
Ten aanzien van bovenstaande diensten kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

  • Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel;
  • Verstrekken van informatie over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
  • Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;
  • De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
  • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
  • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Onze bereikbaarheid
Telefonisch op telefoonnummer 0318-888888 van maandag tot en met vrijdag van 09.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Ook kunt u een e-mail sturen via ons contactformulier.

Onze dienstverlening
De dienstverlening van Krediet.nl valt in het kader van de WFT onder Verkoop op Afstand. Dit houdt in dat u als consument niet bij ons op kantoor hoeft te komen en wij niet bij u aan huis om een overeenkomst tot stand te brengen. Bij Verkoop op Afstand heeft u als consument na afsluiten van een overeenkomst veertien dagen het recht om daarop terug te komen. Onze dienstverlening is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers. Krediet.nl bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders. Met al deze aanbieders hebben wij een overeenkomst gesloten om uitsluitend te bemiddelen. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat verwachten wij van u?
U mag van ons hoge eisen stellen aan onze dienstverlening, maar om dat te bereiken verwachten wij ook wat van u. Vanzelfsprekend verwachten wij dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Wij hebben de juiste gegevens van u nodig om goed te adviseren inzake uw verzekeringen, hypotheek, krediet en andere financiële zaken. Op basis van de door u verstrekte gegevens volgt ons advies en/of beheer. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie of in die van uw gezin, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende onderwerpen: adreswijziging, rekeningnummerwijziging incasso, overlijden, geboorte, burgerlijke stand (scheiding, huwelijk, samenwonen etc.), inkomsten (stijging, daling evt. relevant voor wijziging product) en lopende leningen elders. Wij verzoeken u de gegevens van de door ons en/of de maatschappij verstrekte stukken te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden per omgaande aan ons door te geven.

Uw persoonsgegevens
Ten behoeve van ons werk beschikken wij over uw gegevens. Ter bescherming van uw privacy hebben wij onze organisatie Krediet.nl aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder het nummer m1396896.

Privacy
Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren (overeenkomst van opdracht) is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offertes of financiële producten of diensten voor u opvragen. De persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na beëindiging van het financiële product. 

Als betrokkene heeft u het recht om in te zien welke informatie wij van u in onze administratie hebben opgeslagen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via lenen@krediet.nl. Bent u van mening dat de door ons aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kunt u ons verzoeken om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om deze informatie niet verder te verspreiden (beperking). Wij kunnen in een dergelijk geval wel om nadere onderbouwing van uw verzoek vragen, om op deze wijze vast te stellen of uw verzoek juist is. 

Hebben wij persoonsgegevens van u ontvangen doordat u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, dan kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Indien wij uw verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in te stellen bij de Burgerlijke rechter. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Betalingen
De betalingen van premie, rente en/of aflossing vindt in principe maandelijks plaats via machtiging aan de bank en/of verzekeraar om de gelden via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. De afschrijving zal op een vast moment plaatsvinden en wordt vooraf aan u bekend gemaakt door de bank en/of verzekeraar. Ook wordt er gebruikgemaakt van een maandelijkse premiebetaling van verzekeringen. Uiteraard is het belangrijk dat u tijdig betaalt. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, informeer ons dan zo snel mogelijk, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Wijze waarop wij worden beloond
Volgens de wet mogen wij voor het adviseren en bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet en dus niet rechtstreeks door de consument. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening, in de vorm van doorlopende provisie. Voor u geldt dan ook dat u bij het afsluiten van de lening geen aparte kosten aan ons hoeft te betalen. Als u de rente op uw lening heeft betaald, heeft u dus ook betaald voor onze dienstverlening. Krediet.nl adviseert en bemiddelt alleen in NETTO kredietbeschermingsverzekeringen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijdensrisico. Dit betekent dat Krediet.nl GEEN provisie ontvangt op deze producten. De premie die u betaalt op de verzekering, betaalt u maandelijks rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. In deze kosten zitten dus geen opslagen of extra bedragen voor onze dienstverlening.

Beloning van onze medewerkers
In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. Onze medewerkers worden uitsluitend beloond op basis van een vast salaris. Er is dus geen sprake van een variabele beloning, zodat het klantbelang vooropstaat. Wij sturen onze medewerkers aan op kwalificatie, integriteit, zorgvuldigheid en klanttevredenheid. De beoordeling op deze gedragscode bepaalt het vaste inkomen van onze medewerkers.

Heeft u een klacht
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit aan ons te melden, zodat wij kunnen proberen u alsnog tevreden te stellen. Ook is het mogelijk om via onze website een klachtenformulier in te vullen en aan ons te verzenden per post of per mail. Vindt u dat wij alsnog niet naar uw tevredenheid hebben gereageerd op uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telnr: 0900-3552248 (10 eurocent per minuut)
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: www.kifid.nl
Kifid aansluitnummer Krediet.nl: 300.012307

Beëindiging relatie
U heeft het recht om op elk moment de relatie met onze organisatie te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.

Vergelijkingskaart

Om het vergelijken van onze dienstverlening met andere aanbieders makkelijker te maken hebben wij onze dienstverlening samengevat in een vergelijkingskaart. U kunt deze kaart ook bij andere aanbieders downloaden en zo gemakkelijk onze dienstverlening vergelijken.

Download onze vergelijkingskaart

Wat zeggen klanten over onze dienstverlening?

1348 Klanten beoordelen Krediet.nl met een 4.8 uit 5 op Trustpilot

Trustpilot rating

Mijn vrouw heeft hier gevraagd om een lening ruim onder de 10.000 euro. Zij is volledig werkzaam als docent, en ik ben gepensioneerd. Dus krijgen we GEEN lening omdat ik over de 70 ben. Afgeschreven dus te oud. Terwijl onze inkomsten goed zijn, en we die lening terug kunnen betalen. Hoe gek kan het gaan.

Joop Coenraads 3 dagen geleden
Trustpilot rating

Goed service

Sen 11 dagen geleden
Vraag nu online je lening aan!

Profiteer nu van de laagste rente.
Vanaf 6,5% vaste rente bij Krediet.nl

Vraag direct een offerte aan Offerte aanvragen