Geld lenen kost geld

Beheerst Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties die wij aan onze medewerkers / adviseurs stellen vastgelegd.

De verantwoordelijkheden m.b.t. personeels- en beloningsbeleid zijn vastgelegd in o.a. een procesbeschrijving en werkinstructies.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd.

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • Klantbelang centraal
 • Langetermijndoelstelling
 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Geen variabel inkomen
 • Adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving opbouw beloning

Het salaris bestaat uit de volgende componenten die in de volgende paragraaf worden uitgewerkt: Vast salaris/onkostenvergoeding. Het beloningsbeleid is van toepassing op personeel en directie.

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

 1. Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf beoordeling en salarisverhoging.
 2. Premievrij pensioen.
 3. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.

Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons dienstverleningsdocument. Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

 • Continuïteit van onderneming
 • Beheersbaarheid van personeelskosten
 • Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • Verloop van personeel

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen die zijn verwerkt in het beloningsbeleid. Deze analyse zal jaarlijks worden uitgevoerd.

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.

De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling/salarisverhoging/
promotie:

 • Vakbekwaamheid /deskundigheid
 • Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit)
 • Kwaliteit adviezen. Deze worden beoordeeld door interne audits / 4-ogenprincipe.
 • Collegialiteit
 • Commerciële resultaten (nieuwe productie, behoud, nazorg etc.)
 • Commerciële adviesvaardigheid
 • Zelfstandigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motivatie

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Transparantie beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en in ons dienstverleningsdocument. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

In het dienstverleningsdocument en/of op onze website vermelden we de tekst met de volgende strekking: “In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. Onze medewerkers worden uitsluitend beloond op basis van een vast salaris. Er is dus geen sprake van een variabele beloning, zodat het klantbelang voorop staat. Wij sturen onze medewerkers aan op kwalificatie, integriteit, zorgvuldigheid en klanttevredenheid. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt het vaste inkomen van onze medewerkers.”

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving die welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?
 • Zijn er medewerkers die in aanmerking gekomen voor salarisverhoging? Waarop zijn dit gebaseerd?

Wat zeggen klanten over onze dienstverlening?

1348 Klanten beoordelen Krediet.nl met een 4.8 uit 5 op Trustpilot

Trustpilot rating

Mijn vrouw heeft hier gevraagd om een lening ruim onder de 10.000 euro. Zij is volledig werkzaam als docent, en ik ben gepensioneerd. Dus krijgen we GEEN lening omdat ik over de 70 ben. Afgeschreven dus te oud. Terwijl onze inkomsten goed zijn, en we die lening terug kunnen betalen. Hoe gek kan het gaan.

Joop Coenraads 3 dagen geleden
Trustpilot rating

Goed service

Sen 11 dagen geleden
Vraag nu online je lening aan!

Profiteer nu van de laagste rente.
Vanaf 6,5% vaste rente bij Krediet.nl

Vraag direct een offerte aan Offerte aanvragen