Geld lenen kost geld

Uitspraak KiFid: Voorschotbank moet schadevergoeding betalen

dnv

5 december 2017

De Nederlandse Voorschotbank (DNV), onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance, moet een vergoeding van bijna € 15.000 betalen aan één van haar cliënten wegens het berekenen van een te hoge rente voor het afgesloten doorlopend krediet. Zo heeft Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFid in een recente zaak geoordeeld.

Hoge rente bij doorlopend krediet DNV

De rente van een doorlopend krediet volgt in principe de marktrente. Een kredietverstrekker kan deze rente zelf aanpassen in geval van bedrijfseconomische reden maar alleen na toestemming van de AFM. DNV heeft de marktrente niet gevolgd waardoor de cliënt in kwestie in plaats van minder rente ging betalen te maken kreeg met een stijgende rente tot 10,6%. De cliënt heeft meerdere keren geprobeerd dit dure doorlopende krediet over te sluiten naar een nieuw krediet met een lage rente maar wegens een negatieve BKR-registratie, die onterecht was, was oversluiten niet mogelijk. Pas na beëindiging van de negatieve codering kon het dure krediet worden overgesloten naar een nieuw krediet met een lage rente; een rente van 4,7%. Een groot verschil. Als compensatie voor deze te hoge berekende rente voor de periode van een aantal jaar moet DNV de vergoeding aan haar cliënt betalen.

Verantwoord lenen

Sinds 2016 verstrekt DNV geen nieuwe leningen meer maar zij heeft nog wel cliënten met lopende leningen. De rentes van de doorlopend kredieten heeft zij in de voorgaande jaren alleen maar laten stijgen waardoor het krediet voor een bepaalde groep cliënten niet meer is af te lossen. In deze gevallen is sprake van een zogenaamd wurgkrediet of “locked-up”. Dit is een krediet waarbij je niets meer kunt aflossen waardoor de schuld niet kleiner wordt. De lening is dus praktisch gezien niet meer kwijt te raken. De regels rondom kredietverstrekking worden steeds strenger waardoor oversluiten ook steeds moeilijker wordt.

Niet alleen DNV heeft zich hier schuldig aan gemaakt ook andere banken en kredietverstrekkers hebben “locked-up” kredieten verstrekt. Dit soort kredieten en verantwoord lenen staan ver uit elkaar. De AFM, toezichthouder op de financiele markt, maakt zich hard om consumenten te waarschuwen voor dit soort kredieten.

Duur krediet oversluiten naar persoonlijke lening

Consumenten die van mening zijn dat hun krediet een “locked-up” krediet is kunnen contact opnemen met hun tussenpersoon of bank zodat die een voorstel kan doen om het krediet over te sluiten. Deze mogelijkheid geldt niet voor mensen die een negatieve BKR codering hebben.

Een doorlopend krediet met een hoge rente oversluiten naar een persoonlijke lening met een vaste lage rente is voor veel consumenten de oplossing om uit de wurggreep van hun te dure krediet te komen. De rente staat historisch laag en de rente van een persoonlijke lening wordt gedurende de gehele looptijd vastgezet. Deze leenvorm geeft zekerheid en zorgt voor een verantwoorde lening; op de einddatum is de lening volledig afbetaald.

research

Uitkomsten Nibud onderzoek naar Persoonlijke leningen

1 december 2018
aflossen

Extra aflossen via MijnDefam

25 oktober 2018
agreement-application-business-893894

Minister verhoogt rente op studieleningen

16 oktober 2018