Geld lenen kost geld

Crédit Agricole bij Kassa

kassa_vara

23 april 2018

Het consumentenprogramma Kassa wijdde de afgelopen twee zaterdagen een item aan de wurgkredieten van Crédit Agricole, de grootste verstrekker van consumptieve kredieten in Nederland.

Het blijkt dat consumenten die een doorlopend krediet hebben afgesloten bij Crédit Agricole torenhoge rentes betalen voor hun doorlopende krediet. Het komt er op neer dat er, door de hoge rentebedragen, vrijwel geen mogelijkheid bestaat voor de klant om ook nog af te lossen op zijn lening.

De marktrente is de afgelopen jaren flink gedaald, maar Crédit Agricole heeft de rente van zijn doorlopende kredieten niet evenredig laten dalen. Sterker nog, Crédit Agricole heeft zijn rentes zelfs verhoogd. 

Het VARA-programma Kassa en Stichting Geldbelangen heeft de handen ineengeslagen en dat heeft ervoor gezorgd dat Crédit Agricole heeft toegezegd om alle doorlopende kredieten om te zetten naar persoonlijke leningen, met bijbehorende lage, vaste rente. 

Dit lijkt een flinke geste, maar Crédit Agricole wil zijn klanten niet compenseren voor de veel te hoge rentes die zij jarenlang hebben betaald. Zij vinden dat ze volgens de wet hebben gehandeld en hen daarin niets te verwijten valt.

Het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) ziet dit echter anders. Zij stelde een gedupeerde klant van Crédit Agricole in het gelijk en dus zal deze klant gecompenseerd worden voor het teveel betaalde bedrag aan rente. 

Het is goed mogelijk dat het KIFID hetzelfde zal besluiten voor nog vele andere klanten van Crédit Agricole. Kassa roept dan ook op aan de klanten van deze bank om zich te melden

research

Uitkomsten Nibud onderzoek naar Persoonlijke leningen

1 december 2018
aflossen

Extra aflossen via MijnDefam

25 oktober 2018
agreement-application-business-893894

Minister verhoogt rente op studieleningen

16 oktober 2018